Bezplatná insolvenční poradna ODDLUŽENÍ
Přerostly Vám dluhy přes hlavu? Najdeme Vám řešení! Neustále Vám narůstají úroky a sankční poplatky? Hrozí Vám exekuce? Pomůžeme Vám zjistit, zda je pro Vás oddlužení fyzických osob neboli osobní bankrot východiskem.
Víte, že pouhou „aplikací“ zákona č. 182/2006 Sb. Vás umíme zbavit starostí s exekutory, exekucemi a dokonce Vám zachránit nemovitost před jejím zabavením v dražbě?!
Osobní bankrot
Pomůžeme Vám s oddlužením
Základní pravidla:

1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet?! A hodnota Vašeho majetku je nižší, než součet Vašich dluhů? Pak jste v úpadku a Vaše majetková situace může být vyřešena pomoci soudem schváleného Osobního bankrotu. Váš další život pak bude ovlivňovat soud prostřednictvím insolvenčního správce po dobu pouhých 5ti let!

2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv! Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008, může být v úpadku téměř kdokoliv - osobní bankrot se týká pouze občana, který je zaměstnán a pobírá mzdu.

3. Elektronický insolvenční rejstřík - Váš zdroj informací a Váš „pošťák“ v insolvenčním řízení. Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné cestou internetu v tzv. insolvenčním rejstříku. Prostřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem.

4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí! Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít s věřiteli vyjednávat o řešení své situace. Za podmínek, že není schopen splácet je pro něj výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh (vyhlásí Osobní bankrot). Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání úpadkové situace. Neváhejte, postupem času se dluhy navyšují o náklady na soudy, exekuce, exekutory a to i o sta tisíce!

5. Zahájení řízení nemusí nutně znamenat, že soud rozhodne, že jste v úpadku. Osobní bankrot se zahajuje na návrh dlužníka. Pokud najdete své jméno v insolvenčním rejstříku nebo bude-li Vám oznámeno, že proti Vám bylo zahájeno insolvenční řízení, nepodléhejte panice. Znamená to, že soud zkoumá Vaše majetkové poměry. Při vyhlášení Osobního bankrotu se poraďte s odborníky, aktivně spolupracujte se soudem.

6. Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je šance pro poctivého dlužníka, jak definitivně vyřešit finanční problémy a zastavit EXEKUCE. Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele také oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům své příjmy při zachování životního minima (exekuce Vám může sebrat vše a proto je Osobní bankrot výhodnější a znáte datum jeho konce) v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí.